Podmínky a další informace

Nakupování v našem internetovém obchodě by mělo být snadné. Naším hlavním cílem jsou spokojení zákazníci.

1. Od společnosti INF Oy

Sídlo naší společnosti se nachází v Höganäs. Naše poštovní adresa je Smältaregatan 6, 26339.

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected] Do zprávy napište popis vašeho případu a kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve.

2. Předplatné

Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky. V potvrzení objednávky najdete produkty, které jste si objednali a jejich ceny, jakož i fakturační a dodací údaje objednávky.

Pokud jsou v potvrzení objednávky nesprávné informace, kontaktujte nás prosím okamžitě e-mailem ([email protected]).

3. Dodání

Naše standardní dodací lhůta je 1-3 dny. NB! Objednávky zadané během víkendu budou doručeny nejdříve následující pondělí.

Pokud se dodací lhůta vaší objednávky prodlouží a my jsme předem neoznámili delší dodací lhůtu, než je obvyklé, kontaktujte nás prosím e-mailem: [email protected]

4. Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny v eurech a zahrnují DPH (25%).

Vyhrazujeme si právo na změny cen, které mohou být způsobeny změnami cen provedenými dodavatelem, překlepy v ceníku nebo chybami cen způsobenými jinými nesprávnými informacemi.

5. Právo na vrácení

Nákupy elektronického obchodu mají 90denní zásadu vrácení zboží, která se počítá od začátku, když zákazník obdrží zboží, které si objednal.

5.1 Uplatnění práva na návrat:

Pokud chcete produkty vrátit, musíte nás o tom předem informovat e-mailem ([email protected]). Ve vaší zprávě musí být jasně uvedeny následující informace: jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo objednávky a vrácené produkty.

Vrácené produkty nám musí být zaslány okamžitě nebo nejpozději 90 dnů po odeslání oznámení o vrácení.

Je odpovědností zákazníka zajistit vrácení vrácených produktů a pečlivě zabalit výrobky do jejich původního obalu tak, aby byly neporušené. Budeme platit přepravné náklady na vrácení.

V případě, že je vrácený Produkt použit nebo poškozen, vyhrazujeme si právo odečíst od částky vrácené Zákazníkovi částku odpovídající snížení hodnoty Produktu.

5.2 Nárok na náhradu nelze získat u následujících produktů:

Výrobky zapečetěné ze zdravotních nebo hygienických důvodů a zapečetěné.

Uzavřené zvukové a obrazové nahrávky s neuzavřenými.

Výrobky na míru, které jsou šité na míru zákazníkovi nebo které jsou jasně vyrobeny tak, aby vyhovovaly jeho osobním potřebám.

Plně dokončené služby, u nichž se zákazník výslovně zavázal vzdát se svého práva na zrušení při zahájení.

Výrobky podléhající zkáze, jako je jídlo.

Jednotná čísla novin a časopisů.

Více informací o zákonném právu na návrat naleznete zde.

6. Stížnosti a stížnosti

Před jejich dodáním zákazníkovi zkontrolujeme všechny produkty. Pokud je však produkt, který obdržíte, vadný nebo vadný, vyhrazujeme si právo na opravu chyby bez nákladů v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Abyste mohli vaši stížnost schválit, musíte nás před vrácením vadného produktu kontaktovat.

Reklamace by měla být podána, jakmile je zjištěna chyba.

6.1 Jak podat stížnost?

Stížnosti na vadné nebo vadné výrobky by měly být zaslány e-mailem na [email protected] Uveďte následující informace: jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo objednávky a popis závady. Pokud nemůžeme chybu opravit nebo zaslat podobný produkt, vrátíme vám vrácený produkt v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Přepravujeme náklady na doručení přijatých reklamací.

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele si vyhrazujeme právo zamítnout stížnost, pokud se produkt neprokáže vadným. V případě stížnosti se budeme řídit pokyny vydanými Úřadem pro ochranu spotřebitele Allmänna Reklamationsnämnden (arn.se).

7. Omezení odpovědnosti

Nezodpovídáme za následné škody způsobené výrobkem.

Nejsme odpovědní za zpoždění dodávky nebo chyby způsobené vyšší mocí, jako je stávka, požár, válka, vládní rozhodnutí nebo potíže s dodáním dodavatele.

Nejsme zodpovědní za jakékoli změny provedené dodavatelem v produktu / vlastnostech produktu nebo jiné faktory, které jsou mimo naši kontrolu.

8. Informace o produktu

Vyhrazujeme si právo udělat typografické chyby na našem webu a vyprodat výrobky. Nezaručujeme, že obrázky budou odrážet přesný vzhled produktů: barevné rozdíly se mohou objevit například v důsledku zobrazení zařízení, kvality obrazu nebo počtu pixelů. Vždy se snažíme prezentovat naše výrobky co nejpřesněji.

9. O cookies

Zákon o elektronických komunikačních službách vyžaduje, aby webmaster poskytoval návštěvníkům další informace o tom, jak používají cookies, aby ochránil vaše soukromí. Cookies se používají ke shromažďování více informací o pohybech návštěvníků na webových stránkách. Soubor cookie je malý textový soubor na navštíveném webu. Tento web požaduje povolení k ukládání souborů cookie do počítače, aby mohl použít ke shromažďování více informací o různých funkcích webu. V nastavení prohlížeče je možné zakázat automatickou instalaci cookies na stroji. Více informací o používání cookies naleznete například na webových stránkách finského úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

10. Osobní údaje

Při nákupu v internetovém obchodě INF Company Oy také přijímáte naše zásady ochrany osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů. Postaráme se o vaše soukromí a shromažďujeme pouze informace, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Nikdy nebudeme vaše informace prodávat ani sdělovat třetím stranám bez právního základu.

INF Company Oy odpovídá za zpracování osobních údajů, které nám naši zákazníci poskytují. Potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat a zaslat vám požadované zpravodaje a nabídky kampaní - chceme, aby náš marketing byl v souladu s přáním našich zákazníků.

Níže je uveden přehled toho, jak ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany soukromí (GDPR).

10.1 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje zahrnují všechny informace, které mohou být přímo nebo nepřímo spojeny s konkrétní fyzickou osobou.

10.2 Jaké osobní údaje uchováváme?

Abychom mohli zpracovat vaši objednávku a odpovědět na jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky zaslané našemu zákaznickému servisu, ukládáme následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ip adresu a historii objednávek.

Vaše informace si uchováme, dokud budeme mít právní důvod je zpracovat, například abychom nám umožnili dodržovat podmínky smlouvy, kterou jsme uzavřeli, a zákonné povinnosti, které nám ukládají právní předpisy, jako je účetní právo.

10.3 Právní základ

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme v souvislosti s nákupní transakcí, abychom z naší strany mohli splnit podmínky smlouvy, kterou jsme uzavřeli se zákazníkem.

Marketingové a kampaňové materiály a další podobné zprávy zašleme pouze se souhlasem zákazníka.

10.4 Jaké osobní údaje poskytujeme a za jakým účelem?

10.4.1 Zprostředkovatel plateb

Při provádění transakce zašleme platebnímu agentovi následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud chce zákazník zaplatit fakturou, předáme také osobní identifikační číslo zprostředkovateli plateb. Osobní údaje jsou ukládány za účelem usnadnění transakce a ochrany účastníků transakce před podvody.

Používáme následující zprostředkovatele plateb (platební služby): Klarna.

10.4.2 Logistické společnosti

Abychom mohli vaši objednávku doručit a splnit podmínky naší smlouvy, předáme jméno a adresu zákazníka přepravní společnosti pro doručení objednávky. E-mailovou adresu a / nebo telefonní číslo zákazníka také předáváme přepravní společnosti za oznámení o příjezdu.

Spolupracujeme s následujícími logistickými společnostmi: Postnord, DHL.

10.4.3 Informační bulletiny

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje, zašleme vám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu poskytovateli zpravodaje, abychom vám mohli zaslat aktuální nabídky a další doplňující informace pro marketingové účely.

Službu MailChimp používáme k zasílání zpravodajů.

10.5 Právo požádat o výpis z rejstříku

Máte právo požádat o výpis z osobních údajů, které máme v registru. Výpis z registru je odeslán v elektronicky čitelné formě.

10.6 Právo na opravu

Máte právo požádat nás o opravu nebo aktualizaci vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů.

10.7 Právo požádat o vymazání údajů

Můžete nás požádat o odstranění vašich osobních údajů z našeho systému, až na několik výjimek. Máme právo uchovat si informace, které potřebujeme, například, abychom splnili zákonné požadavky, které nám ukládá zákon o účetnictví.

10.8 Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnost INF Oy odpovídá za uchovávání a zpracování osobních údajů shromážděných v internetovém obchodě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10.9 Takto chráníme vaše osobní údaje

Používáme bezpečnostní technologie SSL a TLS a hashovací algoritmy pro bezpečné ukládání, zpracování a předávání citlivých informací, jako jsou osobní data a hesla.

11. Změny všeobecných obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše smluvní podmínky. Změny podmínek budou oznámeny na našem webu. Domníváme se, že naši zákazníci přijali naše změny podmínek, pokud zadají objednávku v našem internetovém obchodě nebo navštíví náš web.

12. Volba práva ve sporech

Pokud spor nelze vyřešit vzájemnou dohodou mezi naším zákaznickým servisem a zákazníkem, mohou naši zákazníci kontaktovat zákaznické poradenství Allmänna Reklamationsnämnden (arn.se). Sídlíme ve Švédsku. Obyvatelé jiných zemí EU mohou podat stížnost orgánu Evropské komise pro řešení sporů online (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

V případě jakýchkoli sporů se budeme řídit rozhodnutím ARN a dalších orgánů pro řešení sporů.

Veškeré spory týkající se výkladu a uplatňování těchto všeobecných podmínek se urovnávají v souladu se švédským právem.

Společnost INF Oy

Smältaregatan 6

263 39 Höganäs

Švédsko

Obchodní ID: 5567059349